"Панорама-Харьков"
Рус
Главная / Статьи

На главную страницу

Синхронізація просторової інформації паралельно обновлюваної геоінформаційної системи за відсутності он-лайн зв'язку

Мокін В.Б., Боцула М.П., Кульомін Д.Ю., Крижановський Є.М.
(Вінницький національний технічний університет)

Під час удосконалення геоінформаційного забезпечення досить відомої автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи ("АІВС "Тиса"), яка є продуктом роботи багатьох українських та закордонних колективів і працює в Закарпатському облводгоспі України, виникла задача необхідності постійного оновлення водогосподарської інформації, тобто даних про річки, дамби, шлюзи, насоси тощо. При цьому використання одного з відомих рішень, пов'язаних з використанням єдиного Web-серверу було визнано неприйнятним через необхідність он-лайн-Інтернет-зв'язку. Вченими ВНТУ було запропоновано створити альтернативну версію системи, щоб можна було редагувати ГІС в шести міжрайонних управліннях водного господарства, а потім в Ужгороді збирати в одну систему. Періодичний обмін даними проводиться з використанням E-mail. Варто зазначити, що, завдяки попереднім розробкам вчених ВНТУ для Закарпаття у 2007 році, Закарпатський облводгосп вже працював зі спеціальною програмою, створеною за допомогою інструментарію розробника ГІС-додатків GIS ToolKit (КБ "Панорама").
Відповідно до поставленої задачі, було створено необхідне програмне забезпечення у вигляді модулю синхронізації просторової інформації. Окремо створено й модуль синхронізації баз даних MS Access. Опишемо перший з модулів більш детально.
Модуль синхронізації просторової інформації в ГІАС призначений для визначення розбіжностей в атрибутивних та просторових значеннях об'єктів різних оновлень однієї ГІС з подальшою можливістю внесення змін (синхронізацією ГІС).
Для того, щоб розпочати роботу програми, слід відкрити карту адміністратора та карту користувача у два поряд розташовані вікна.
Головне вікно програми модуля синхронізації даних складається із трьох частин. Ліва і права частини призначені для відображення карт адміністратора і користувача відповідно. Можна змінювати масштаб цих карт за допомогою кнопок зміни масштабу та здійснювати навігацію (переміщення) по них декількома способами. Середня частина вікна призначена для відображення списку об'єктів, в яких семантики або метрики відрізняються між собою (рис. 1). У разі натиснення на певний елемент списку проводиться пошук об'єктів на карті. У разі знаходження, ці об'єкти виділяються червоним кольором.

Рис. 1 - Головне меню програмного інструменту для порівняння карт ГІС

При порівнянні карт, на яких містяться трансграничні об'єкти, необхідно використовувати сеанси порівняння, оскільки, після перенесення даних із карти першого з користувачів до карти адміністратора, порівняння карти адміністратора з іншим із користувачів може давати некоректні результати. Подібний підхід (поетапне використання різних версій основної ГІС) використовується і у відомій системі ArcGIS 8/9 (ArcCatalog 8/9).
При виконанні операції "Новий сеанс" (рис. 2) по основній карті адміністратора здійснюється створення резервної копії карти адміністратора шляхом копіювання. Подальше порівняння з картами користувачів проводиться по основній карті адміністратора, а зміни вносяться у резервну копію карти адміністратора. Після виконання сеансу порівняння необхідно виконати команду "Закрити сеанс". У разі закриття сеансу проводиться копіювання оновлених даних резервної карти адміністратора у його основну карту шляхом заміни основної карти на резервну.
Також, можна створити архів карти, вибравши відповідний пункт меню, наведений на рис. 2.

Рис. 2 - Головне меню програмного інструменту для порівняння карт ГІС

Для того, щоб розпочати сеанс порівняння, необхідно натиснути на кнопку "Порівняння карт", після чого вона стане неактивною, а знизу з'явиться індикатор ходу процесу. Сеанс порівняння, за необхідності, можна перервати, натиснувши кнопку "Зупинити порівняння".
Після виконання операції пошуку в середній частині вікна з'являється список об'єктів, у просторових та атрибутивних значеннях яких були знайдені розбіжності. У разі натиснення на один з об'єктів цього списку, об'єкт можна побачити виділеним та відцентрованим на обох картах одночасно. Кожен об'єкт, який був наведений у списку, позначається таким чином: код зв'язку з базою даних та позначка, яка відповідає за характер розбіжності у об'єктів (S - "незбіг хоча б по одній семантиці", M - "незбіг хоча б по одній точці метрики", L - "об'єкт відсутній на карті адміністратора", R - "об'єкт відсутній на карті користувача"). Підказка виводиться у рядку у нижній частині вікна (див. рис. 1).
Після завершення роботи з програмою список з об'єктами автоматично зберігається і наступного разу користувачу не потрібно буде витрачати час на порівняння карт. Якщо натиснути на кнопку "Семантика та метрика", тоді можна переглянути семантики та метрики об'єкта і внести в них необхідні зміни (рис. 3).

Рис. 3 - Результати порівняння

Вікно "Семантика та метрика" складається із двох вкладок: "Семантика" та "Метрика". В цих вкладках містяться списки семантики для першого і другого об'єктів та, відповідно, списки метрик.
Якщо елементи семантики або метрик відрізняються, то вони виділяються спеціальним кольором:
- синій колір означає, що є семантики та метрики, які відрізняються між собою,
- сірий - є точки метрики, які відсутні в одного з об'єктів,
- зелений - є семантики та метрики, значення яких були перенесені з карти користувача до карти адміністратора,
- червоний - семантики та метрики, значення яких були перенесені з карти адміністратора до карти користувача,
- жовтий - тимчасово відкладена синхронізація елемента семантики метрики).
Для внесення змін до карти необхідно використовувати кнопки з відповідними позначками, які знаходяться у верхній частині вікна, або використовувати контекстне меню, що з'являється у разі натискання правою кнопкою миші на список карти користувача (рис. 4, 5).
Зауваження: для внесення змін у семантики необхідно обов'язково виділити хоча б один елемент і натиснути потрібну кнопку; внесення ж змін у просторові дані об'єкта відбуваються одночасно для всіх точок, отже виділяти нічого не потрібно.

Рис. 4 - Приклад синхронізації семантик об'єктів

Рис. 5 - Приклад синхронізації метрик (координат) об'єктів

Після обробки об'єктів, що відрізнялись, при переході до вікна у вигляді рис. 3, відповідні об'єкти підсвічуються кольором, як на рис. 6.

Рис. 6 - Підсвічування кольором оброблених об'єктів, в яких були знайдені відмінності

Для того, щоб побачити статистику змінених об'єктів, необхідно натиснути кнопку "Експорт списку неспівпадаючих об'єктів" або вибрати відповідний пункт меню (рис. 7), після чого відкриється звіт у MS Excel.

Рис. 7 - Інструменти модулю, який порівнює просторові дані

Звіт в Microsoft Excel містить список об'єктів, які відрізняються між собою, та загальні статистичні дані про кількість змінених об'єктів, відкладених змін та відхилених змін (рис. 8).

Рис. 8 - Звіт зі статистикою змінених об'єктів в Microsoft Excel

Можна створити архів результуючої карти (див. меню на рис. 7).
Усе розроблене програмне забезпечення впроваджено та використовується у Закарпатському облводгоспі з липня 2008 року. Воно є досить універсальним і, після певного доопрацювання, може бути адаптовано і до інших ГІС.

 


Статья размещена на сайте с разрешения авторов.

 

На главную страницу

Copyright: Касьянов О.В., 2007-2017
e-mail: info@panorama.kharkov.ua

bigmir)net TOP 100